Historie

Zájezdní hostinec na tehdejším Svinském předměstí vznikl pravděpodobně ve druhé polovině 16. století, ale teprve o něco později  se  pro něj ujalo  pojmenování “ U černého koníčka“.

Sloužil mimo jiné  k  ubytování pocestných, kteří nestihli dorazit do města před večerním uzavřením městských bran.

Majiteli domu s hostincem bývali většinou zámožní budějovičtí měšťané, teprve v roce 1869 ho koupil kníže Schwarzenberg. Budova ovšem tehdy vypadala jinak: měla čtyři patrová křídla okolo čtvercového nádvoří, měla 23 ubytovacích pokojů, stáje pro 40 koní a velkou zahradu s kuželníkem. Za Schwarzenberské správy se zde čepovalo třeboňské pivo. V letech 1913 – 1914 byl hostinec úplně přestavěn do nynější podoby, přičemž tradiční název zůstal zachován.